Asunnottomuus

Asunnottomuus Espoossa

Marraskuussa 2020 Espoossa oli ARA:n asunnottomuustilaston mukaan 429 yksin elävää asunnotonta. Heistä pitkäaikaisasunnottomia on 145 (asunnottomuus kestänyt yli vuoden, tai ollut toistuvaa viimeisen kolmen vuoden aikana). Naisia asunnottomista oli 98, nuoria 93 ja maahanmuuttajataustaisia 158. Asunnottomia pariskuntia ja perheitä Espoossa oli 27 ruokakuntaa.

Espoon asunnottomuustilanne vuosina 2011–2020

vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Yksin eläviä asunnottomia 624 554 563 633 546 570 567 547 457 429
Yksinäiset asunnottomat
-naisia 120 130 121 170 126 124 112 125 102 98
-nuoria (alle 25-v.) 116 125 150 159 136 144 145 127 86 93
-maahanmuuttajia 167 210 201 189 141 159 127 181 145 158
Pitkäaikaisasunnottomat 336 247 223 303 245 199 153 158 169 145
-naisia 49 42 36 72 57 36 16 24 30 24
-nuoria 21 45 62 70 45 25 20 28 16 22
-maahanmuuttajia 47 83 37 93 69 40 19 36 40 52
Perheet ja pariskunnat 17 33 41 43 51 39 28 33 48 27
-ruokakunnassa aikuisia 28 51 55 70 84 61 38 47 55 42
-ruokakunnassa lapsia 18 53 60 35 48 42 48 52 83 52
maahanmuuttajaruokakuntien määrä (perheet ja pariskunnat)  12 23 35 20 14 20 12 19 28 16

Espoon kaupunki on osallistunut valtakunnallisten pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelmien toteuttamiseen vuosina 2008-2011 (PAAVO I), vuosina 2012–2015 (PAAVO II) ja Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan vuosina 2016–2019 (AUNE).

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Tämän mukaisesti ympäristöministeriö käynnisti kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa. Ohjelmaan osallistuvat kunnat tekivät asunnottomuuden vähentämisestä kokonaisvaltaisen suunnitelman. Espoossa on tehty asunnottomuuden puolittamisen suunnitelma vuosille 2020–2022.