Espoon nimistö

Nimistö on paitsi koko osoitejärjestelmämme perusta, myös tärkeä osa kaupunkikuvaa ja sen symbolisten merkitysten luoja. Siksi nimistölle asetetaan myös erilaisia vaatimuksia ja toiveita.

Kohde tulee voida paikantaa nimistön avulla niin, että esimerkiksi hälytysajoneuvo löytää tiensä helposti perille. Sopivasti joukosta erottuva ja käytössä toimiva osoite on osa asukkaiden arkea.

Nimistönsuunnittelun tavoitteena on myös kiinnittää nimi itse paikkaan ja sen perinteeseen. Näin rakennetaan omaleimaista kaupunkikulttuuria ja alueellista imagoa unohtamatta vuosisatojen aikana espoolaisten käytössä syntynyttä perinteistä paikannimistöä.

Näillä sivuilla pääset tutustumaan Espoon paikannimistöön ja sen suunnitteluun.

Espoon nimien tarinoita -sivulta löytyvät kaikki Espoon nimistä kirjoitetut artikkelit aakkosjärjestyksessä.

Nimitietoa alueittain on tietopankki kaikille espoolaisista nimistä kiinnostuneille. Siellä voit tutustua paitsi yksittäisiin nimiin, myös laajempiin nimikokonaisuuksiin alueittain.

Nimistönsuunnittelu-otsikon alta löydät kirjoituksia käytännön nimistönsuunnittelun haasteista ja mahdollisuuksista Espoossa.

Näkökulmia nimistöön tarjoaa tietoa esimerkiksi slanginimistä ja kaupallisista nimistä Espoossa sekä virikkeitä paikannimistöstä kiinnostuneille.