Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava, 840300

Tavoitteena on sijoittaa alueelle metrolinja ja -asema sekä kehittää aluetta kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi asunto- ja työpaikkaalueeksi. Alueen virkistys- ja suojeluarvot turvataan.

Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 250 ha ja sijaitsee Espoonlahden ja Matinkylän kaupunkikeskuksien välissä. Alue on pääasiassa väljähköä pientaloaluetta. Alueen keskus sijaitsee Kaitaantien eteläpuolella Iivisniemessä. Keskusta-alue on rakenteeltaan yhtenäinen 1960 -luvulla rakennettu matalahko kerrostaloalue, joka sisältää pienen ostoskeskuksen. Kaitaantien pohjoispuolella sijaitsee Hannusjärvi ja sen pohjoispuolella rakentamaton metsäalue, Hannusmetsä. Kaava-alueen koillisreunassa sijaitsee Hannuksenpelto -niminen pienteollisuusalue.

Alueen kaupalliset palvelut sijaitsevat Kaitaantien eteläpuolen pienehkössä Iivisniemen ostoskeskuksessa. Alueella on Kaitaan koulu ja lukio sekä päiväkoti, etelämpänä sijaitsee Iivisniemen koulu ja päiväkoti. Hyljelahden eteläkärjessä sijaitsee Villa Rulluddin huvilamuseo, kahvio sekä yksityinen juhlapalvelu. Kaava-alueella on noin 3 600 asukasta ja 320 työpaikkaa (v. 2010).

Alueen suurimmat maanomistajat ovat Espoon kaupunki ja Helsingin kaupunki, joka omistaa Hannusmetsän alueella noin 52 ha. Rakennetut pientaloalueet ja Hannuksenpellon alueet ovat pääasiassa yksityisten omistuksessa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavaehdotuksen nähtäville 28.11.2016.

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 9.1.-7.2.2017.

Valtuusto hyväksyi Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan 11.6.2018.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt kaavasta tehdyt valitukset ja kaava on lainvoimainen.

Virallinen kaavakartta on saatavissa  kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Puh. 09 816 25500