Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava, 450100 (45000)

Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi vuonna 1989. Kaavakartat ovat paperisia, mutta ne on skannattu ja ovat nyt löydettävisssä myös tästä pdf:inä.

Kaavakarttoja, kaavamääräykset

Soukanniemi - Suvisaaristo, alueet 34 - 36, 39 - 51, 53 -37 karttaan

Suvisaaristo alueet 101-133, 135-136, 138-195, 197-222

karttaan, osa 1

karttaan, osa2

Pentala - Herrö, alueet  301 - 305m 307 - 338, karttaan

Kopplorna, alueet 351 - 363, 367 - 373, karttaan

Lehtisaaret, alueet 401-404, 406 - 413, 415 - 416, 418 - 419, karttaan

Kaavamääräykset ja - merkinnät, linkki

Vahvistamatta jäänyt osa

Osa osayleiskaavasta jäi vahvistamatta, linkki.

Kaavakartta määräyksineen on alkuperäisenä ainoastaan paperisena versiona, se ei ole tehty koneella. Kartta on skannattu, jotta siihen pystyy koneelta tutustumaan.

Huom! Kaavaselostus on monisivuinen paperinen opus, johon voi tutustua ainoastaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa.