Länsimetro

Metro Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu vuonna 2023

Länsimetron rakentamisen toisessa vaiheessa Länsimetro-projektissa rakennetaan seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko. Metro kulkee myös kakkosvaiheella koko matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa.Lisätietoa Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisesta Länsimetron sivuilla.

Asemien lisäksi rakennetaan yhteensä seitsemän kuilua, jotka on suunniteltu paineentasausta, ilmanvaihtoa ja savunpoistoa varten. Kuilut toimivat myös hätäpoistumisteinä. Lue lisää kuiluista Länsimetron sivuilta.

Kartassa Länsimetron asemat Kivenlahteen asti.
Länsimetron rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021, ja käyttöönottovaihe testauksineen ja koeajoineen vuosille 2022-2023. Karttakuva: Länsimetro.

Rakennusvaihe on käynnissä kaikilla viidellä asemalla ja ratalinjalla. Varikolla rakentaminen on jo päättynyt. Kakkosvaiheen metron rakentamiseen kuuluu lisäksi 30 sivu-urakkaa. Rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021, ja käyttöönottovaihe testauksineen ja koeajoineen vuosille 2022-2023. Rakentamisen ja testaamisen etenemistä seurataan Länsimetro-projektin tilannehuoneessa. Muutamien keskeisen rakennustöiden ja asennusten sekä testaamisen etenemistä voi seurata myös Länsimetron verkkosivuilla.  

Rakentamisprojekti päättyy, kun kaikki viisi asemaa ja raideinfra järjestelmineen luovutetaan samanaikaisesti liikennettä operoivan HKL:n käyttöön vuonna 2023. HSL eli Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä päättää, milloin liikenne voi alkaa. Elokuussa 2020 HSL eli Helsingin seudun liikenne käynnisti bussilinjojen, liityntälinjojen, aikataulujen ja pysäkkien suunnittelun eteläiseen Espooseen silmällä pitäen Matinkylä–Kivenlahti-osuuden valmistumista vuonna 2023. Lisätietoja suunnittelusta HSL:n Metro Kivenlahteen-sivustolla.

Liikennöinti Ruoholahdesta Matinkylään alkoi marraskuussa 2017

Länsimetron ykkösvaiheen matkustajaliikenne Ruoholahdesta Matinkylään alkoi 18.11.2017. Yhteensä 14 kilometriä pitkän radan asemat sijoittuvat Helsingissä Lauttasaareen ja Koivusaareen sekä Espoossa Keilaniemeen, Otaniemeen Aalto-yliopistolle, Tapiolaan, Urheilupuistoon, Niittykumpuun ja Matinkylään.

Metroa ajetaan kahdella linjalla, jossa toinen linjoista kulkee reitillä Matinkylä–Vuosaari ja toinen reitillä Tapiola–Mellunmäki. Idässä joka toinen juna ajaa Mellunmäkeen ja joka toinen Vuosaareen aivan kuten nykyäänkin. Lännessä joka toinen juna kääntyy ympäri Tapiolassa ja joka toinen jatkaa Matinkylään.

Linjojen yhteisellä osuudella Tapiolan ja Itäkeskuksen välillä ruuhka-ajan vuoroväli on 2,5 minuuttia. Arjen päiväliikenteessä ja alkuillasta sekä lauantaina päiväaikaan junat kulkevat vajaan neljän minuutin välein. Sunnuntaisin ja muina aikoina metron vuoroväli linjojen yhteisellä osuudella on viisi minuuttia.

Metroliikenteestä vastaa HKL, joka myös vastaa asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta. HSL (Helsingin seudun liikenne) hankkii ja suunnittelee toimialueensa joukkoliikenteen.