Raide-Jokeri – Pikaraitiotie Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. 

Raide-Jokerin pysäkit Espoossa
Raide-Jokerin pysäkit Espoossa. Kuva: Raide-Jokeri

Katso isompi karttakuva täältä. (pdf, 12862Kt)

Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta, kapasiteettia ja matkustusmukavuutta. Lisäksi sen myötä pääkaupunkiseutu saa kokonaan uuden liikkumismuodon, pikaraitiotien. Raide-Jokeri kulkee pääosin omalla kaistallaan liikennevaloetuuksin ja sen vaunuja voidaan ajaa molempiin suuntiin. Sujuvaa kulkua edistää myös se, että pysäkit ovat harvemmassa kuin Helsingin kantakaupungin raitiolinjoilla. Espoon puolelle tulee 12 pysäkkiä.

Toteutus allianssimallilla

Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla. Siinä Helsingin ja Espoon kaupunkien muodostama tilaajaorganisaatio sekä suunnittelijat ja urakoitsijat on yhdistetty yhdeksi organisaatioksi. Suunnittelijana Raide-Jokerissa on Ramboll Finlandin, Sitowisen ja VR Trackin muodostama ryhmittymä ja urakoitsijana YIT:n ja VR Trackin muodostama ryhmittymä. Allianssin osapuolet suunnittelevat ja rakentavat radan yhdessä jakaen hankkeen toteutukseen liittyvät riskit ja hyödyt.

Kasvua kestävästi

Pääkaupunkiseudulla ennakoidaan vuonna 2050 olevan noin kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Väestömäärän kasvusta johtuvan liikkumisen lisääntymisen tavoitellaan suuntautuvan kestäviin liikkumismuotoihin: joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Raide-Jokerin linjan varteen suunnitellaan uutta asunto- ja työpaikkarakentamista muun muassa Perkkaalle, Otaniemeen ja Keilaniemeen. Asuntojen ja palvelujen rakentaminen Raide-Jokerin reitin varrelle on kannattavaa ja kestävää. Palvelujen läheisyyden ja nopean raideyhteyden ansiosta asukkaiden tarve oman auton käytölle vähenee.

Rakentamisesta koituvia haittoja pyritään minimoimaan muun muassa toimivilla poikkeusliikennejärjestelyillä. Bussilinjan 550 sujuva liikennöinti varmistetaan koko projektin ajan ja rakennustyöalueet suunnitellaan turvallisiksi ja helppokulkuisiksi. Raide-Jokerin liikennöinti alkaa arvion mukaan 2020-luvun alkupuolella.

Kysymyksiä ja vastauksia Raide-Jokerista

Lisätietoa Raide-Jokerista on projektin verkkosivuilla