Liikennevalot

Liikennevaloja oli vuoden lopussa käytössä 195 kohteessa. Huolehdimme liikennevalojen suunnittelusta ja kunnossapidosta kaupungin hoidossa olevilla kaduilla ja teillä sekä muutamilla valtion teillä (Kehä I, Kehä II ja Turuntie).

Liikennevalojen valvonta

Liikennevalot on yhdistetty automaattiseen kaukovalvontajärjestelmään, jota seurataan kaupunkiteknikkan keskuksessa sekä Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksessa. Kaukovalvontajärjestelmä ei kuitenkaan tunnista kaikkia teknisiä vikoja. Erityisesti liikennevalojen huono toiminta liikennetilanteessa jää valvontajärjestelmältä havaitsematta. Tienkäyttäjiltä saatu palaute havaituista epäkohdista on meille tärkeää.

Liikennevalojen yhteistyöhankkeita

Espoo osallistuu Liikenneviraston, ELY:n ja suurimpien kaupunkien yhteishankkeeseen, jonka tarkoitus on luoda valtakunnalliset laatuvaatimukset liikennevalojen ja liikenteen muiden telematiikkalaitteiden kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmille ja tiedonsiirrolle.