Lumen vastaanotto

Lumenvastaanottopaikka

Espoon kaupungilla on yksi lumenvastaanottopaikkaa Vanttilassa osoitteessa Vanttilantie 9. Lumenvastaanottopiste on auki joka päivä klo 07.00 - 22.00.

Lumen vieminen muille kaupungin omistamille alueille on kielletty.

Vastaanottoehdot

Lumenajo vastaanottopaikalle on sallittu käyttöehtojen ja alueen hoitajan ohjeiden mukaisesti. Rakennus- ym. jätteen tuominen lumen vastaanottopaikalle on ehdottomasti kielletty. Mikäli alueen puomi on suljettu, ei alueelle eikä sen viereen saa tuoda lunta.

Käyttöehdot

Liikennöitsijä on velvollinen perehtymään käyttöehtoihin (pdf, 12 kt). Hyväksyttyään käyttöehdot liikennöitsijä voi hakea lupaa lumenajoon palveluntarjoajan Espoon, Vantaan ja Helsingin lumenvastaanottopaikoille. Kun palveluntarjoaja hyväksyy hakemuksen, syntyy liikennöitsijän ja palveluntarjoajan välille sopimus.

Vastaanottomaksu

Vastaanottomaksu 1.1.2019 alkaen on 20,00 euroa kuorma + arvonlisävero 24 %.

Lumen vastaanotosta laskutetaan kuukausittain.

Sähköinen vastaanottojärjestelmä

Lumen vastaanottojärjestelmä perustuu sähköiseen ajoneuvon rekisterinumerotunnistukseen.

Liikennöitsijöille on käytössä oma sähköinen palvelu, jonka kautta he rekisteröityvät vastaanottopaikan käyttäjäksi, ylläpitävät ajoneuvotietoja ja raportoivat omat ajonsa. Sähköiseen järjestelmään kirjataan vastaanottotapahtumasta kuormakohtaiset tiedot, jotka toimivat laskutuksen perusteena.

Lisätietoja: Solveig Vakkuri, p. 043 824 9234, solveig.vakkuri@espoo.fi

Järjestelmään kirjautuminen

Liikennöitsijä vie järjestelmään omat ajoneuvonsa ja suorittaa lupahakemuksen. Hakemukset on hyvä tehdä mahdollisimman ajoissa ennen talvikauden alkua, jotta vältytään hakemuskäsittelyn ruuhkautumiselta. Lupahakemusten käsittelyyn menee keskimäärin kolme arkipäivää.

Hakemus kannattaa tehdä heti. Katso uuden käyttöjärjestelmän materiaali

Linkki vastaanottojärjestelmäänwww.vastaanottopisteet.net

Laskun muodostuminen

Lasku kohdistuu järjestelmään viedyn auton yritykselle.  Palveluntarjoaja ei jyvitä laskuja vaikka yritys ajaisi samalla autolla lumikuormia useamman tilaajan työmailta. Lumikuormat tuonut yrittäjä vastaa täten kaikista autollaan tuoduista lumikuormien kustannuksista ja niiden mahdollisesta veloittamisesta tilaajiltaan.