Kaavoituksen liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu on osa yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä tehtävää maankäytön suunnittelua. Kaavoituksen valmistuttua liikennesuunnittelu jatkuu yksityiskohtaisempana yhdessä katusuunnittelun kanssa.

Liikennesuunnittelun tehtäviä

  • Liikenteen alueellinen suunnittelu, jossa osoitetaan asemakaavoitettavien alueiden tarvitsemat liikenneyhteydet ja tilatarpeet sekä selvitetään tarkemmin liikenteen, maankäytön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta

  • Kaavoituksen joukkoliikenteen suunnittelu, jossa huolehditaan joukkoliikenteen toimintaedellytysten säilymisestä ja parantamisesta kaavoituksen keinoin

  • Liikenteen yleissuunnittelu, jossa luodaan Espoon liikenteen yleiset suuntaviivat mm. osallistumalla liikenneväylien yleissuunnitteluun Espoossa ja pääkaupunkiseudulla

  • Liikennetutkimukset, joista saadaan mm. ajantasaista tietoa liikenneverkon kuormituksesta, liikennemäärien kehityksestä, liikenteen koostumuksesta, ajonopeuksista ja pysäköinnistä.