Kauklahdenväylän parantaminen välillä Kehä III - Kurttilantie

Kauklahdenväylän (mt 1130) parantaminen välillä Kehä III (kt 50) - Kurttilantie, tiesuunnitelma ja tilavaraussuunnitelma

Espoon kaupunki on laatinut tiesuunnitelman ja tilavaraussuunnitelman sovittuaan asiasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.
Tiesuunnitelman tarkoituksena on parantaa Kauklahdenväylää rakentamalla Hyttimestarintien liittymään kiertoliittymä. Kiertoliittymään ohjataan myös Kurttilantien katuliittymä. Lisäksi Lasimäentien ja Hansatien liittymiä parannetaan ja asemakaavan vastaiset ajoneuvoliittymät tullaan sulkemaan. Tiesuunnitelmassa Kauklahdenväylä säilyy 1+1 -kaistaisena.
Tiesuunnitelman toimenpiteistä muut ovat jo valmistuneet ja kesällä 2019 on käynnistymässä kiertoliittymän ja meluntorjunnan rakentaminen Hansatien kohdalla.

Asemakaavoituksen tarpeisiin laaditaan tilavaraussuunnitelmaa tulevaisuuden tarpeisiin. Tilavaraussuunnitelmassa Kauklahdenväylä varaudutaan parantamaan 2+2 -kaistaiseksi. Kauklahdenväylän leventäminen ei ole lähivuosien toteutusohjelmissa.

Liikennevirasto on hyväksynyt tiesuunnitelman 17.4.2014. Liikennevirasto on päätöksellään 28.12.2018 pidentänyt tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella eli vuoden 2022 loppuun.
Päätökset ja niiden perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 7.3.-5.4.2019 teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa, Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi, puh. 09 8162 5000 sen aukioloaikoina. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (LjMTL) 103 §).
Asiakaspalvelun aukioloajat: ma, ke-pe klo 8.00-15.30 ja ti klo 10.00-15.30.
Kyseessä oleviin suunnitelmiin voi tarkemmin tutustua Uudenmaan ELY-keskuksessa osoitteessa Opastinsilta 12 B, 00521 Helsinki.

Osa tiesuunnitelmasta on esillä myös sivun alalaidassa Aineistot -kohdassa.

Kauklahdenvayla_K3_Kurttilantie_opaskartta.jpg