Kehä III, Espoonkartanon meluesteet, tiesuunnitelma

Espoon kaupunki on laatinut tiesuunnitelman Espoonkartanon meluesteistä yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tiesuunnitelma käsittää Kehä III:n (Kantatie 50) pohjoispuolisen meluntorjunnan tiesuunnitelman laatimisen välille Myntin eritasoliittymä - Mankin eritasoliittymä. Suunnitelma liittyy Finnsinmäen (asemakaava 512600) ja Holkenin (asemakaava 512300) alueiden asemakaavojen laatimiseen ja alueiden toteuttamisedellytysten varmistamiseen. Asemakaavoissa Espoonkartanon alueelle on suunnitteilla Espoon eteläosien yleiskaavan mukaisesti pientalovaltaisia asuinalueita palveluineen.

Asemakaavoissa määrätään, että Kehä III:n varteen on rakennettava melueste ennen uusien rakennusten käyttöönottoa. Korttelialueilla meluesteinä toimivat lisäksi rakennukset, joiden sijoittelu suojaa oleskelu- ja leikkipihat siten, että asetetut melun ohjearvot eivät ylity.

Tiesuunnitelman mukaiset meluesteet on tarkoitus rakentaa ennen uusien asuinrakennusten käyttöönottoa. Asemakaavojen vahvistumisen aikataulu on vielä avoinna.

YLEISÖTILAISUUS

Meluesteet Espoonkartanon kohdalla, Kehä III (kt50) ja Lapinkyläntie (mt1130), tiesuunnitelman muutos

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa tiesuunnitelman muutosta ”Meluesteet Espoonkartanon kohdalla Kehä III (kt 50) ja Lapinkyläntie (mt 1130)” Espoossa.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 16.1.2020 klo 17.00–18.00 Espoon kaupunkitekniikan keskuksen tiloissa Otaniemessä, Tekniikantie 15, 02150 Espoo. Tilaisuuden alussa pidettiin lyhyt esittely hankkeesta, jonka jälkeen oli aikaa tutustua suunnitelmiin ja antaa palautetta. Paikalla olivat Uudenmaan ELY- keskuksen, Espoon kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat.

Tiesuunnitelman muutokseen sisältyy meluntorjuntaa Kehä III:n etelä- ja pohjoispuolelle Mankin ja Myntin eritasoliittymien välillä, Lapinkyläntien meluesteet maantien pohjoispuolella välillä Kuninkaankartanontie-Finnsinmäki, Kehä III painumakorjaus Espoonkartanon kohdalla sekä nykyisten Kuninkaankartanontien ja Mankinjoen ylittävien siltojen uusiminen.

Lisätietoja suunnittelusta antavat:

Kirsi Pätsi, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 331

Maija Ketola, Sitowise Oy, puh. 050 352 7784