Kehä III, Pellaksenmäen meluesteet, tiesuunnitelma

Espoon kaupunki on laatinut vuonna 2012 meluesteiden tiesuunnitelman Kehä III:lle (kt 50) Pellaksenmäen kohdalle yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Meluesteitä suunniteltiin noin 800 metrin matkalle. Meluesteet rakennetaan ensisijaisesti Pellaksenmäen uutta asemakaava-aluetta (630700) varten. Asemakaava tuli lainvoimaiseksi lokakuussa 2011.

Suunnitelmassa Kehä III:n liikennetekninen poikkileikkaus ei tule meluesteiden vaikutuksesta muuttumaan ja kevyen liikenteen yhteydet säilytetään.

Meluesteet olisi tavoitteena toteuttaa vuonna 2014.

pellaksenmäki - kartta.jpg