Länsiväylän parantaminen Suomenojan liittymän kohdalla

Espoon kaupunki laati 2011–2012 tiesuunnitelman Länsiväylän (kt 51) parantamisesta Suomenojan eritasoliittymän kohdalla yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Samalla laadittiin katusuunnitelmat eritasoliittymää ympäröivistä kaduista: Finnoonsilta, Espoonväylä (Finnoontie), Martinsillantie ja Kuitinmäentie.

Tällä hetkellä on käynnissä hankkeen rakennussuunnittelu. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuosina 2014–2015.

Suomenoja_suunnittelualue - kartta.jpg