Länsiväylän tiejärjestelyt liittyen Länsimetroon

Kt 51 (Länsiväylä) tiejärjestelyt liittyen Länsimetroon
Kt 51 (Länsiväylä), Matinkylän eritasoliittymän (Piispansilta) itärampit

Liikennevirasto on hyväksynyt 25.11.2013 päätöksellä 2064/0720/2013 tiesuunnitelman Länsiväylällä (kantatie 51) Espoonlahdensolmun ja Matinsolmun väliselle osuudelle. Liikennevirasto on päätöksellään 28.12.2018 pidentänyt tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella eli vuoden 2022 loppuun.

Päätökset ja niiden perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 7.3.-5.4.2019 teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa, Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi, puh. 09 8162 5000 sen aukioloaikoina. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (LjMTL) 103 §).
Asiakaspalvelun aukioloajat: ma, ke-pe klo 8.00-15.30 ja ti klo 10.00-15.30.
Kyseessä oleviin suunnitelmiin voi tarkemmin tutustua Uudenmaan ELY-keskuksessa osoitteessa Opastinsilta 12 B, 00521 Helsinki.

Tiesuunnitelmissa esitetään Länsiväylän uudet joukkoliikennekaistat Espoonlahdensolmun ja Piispansolmun välille parhaillaan rakennettavan Länsimetron liityntäliikenteen sujuvoittamiseksi. Piispansolmun ja Matinsolmun välille esitetään Piispansillan itärampit ja Matinsolmun ramppiratkaisut yhteyksien parantamiseksi Länsiväylältä Matinkylään ja Kehä II:lle. Tiesuunnitelma sisältää myös tarvittavat meluntorjunnan toimenpiteet Espoonlahdensolmun ja Matinsolmun välille. Parannettuja ja uusia kevyen liikenteen järjestelyjä esitetään Finnoonsolmusta Matinsolmuun.

Länsimetron ensimmäinen vaihe ulottuu Matinkylään asti. Sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2015 lopussa. Metron toteuttaminen osana Etelä-Espoon joukkoliikennejärjestelmää vaikuttaa Länsiväylän kehittämistarpeisiin. Metron valmistuttua Etelä-Espoon joukkoliikenneverkosto muodostuu pääosin Matinkylään ja Tapiolaan suuntautuvasta liityntäliikenteestä. Länsimetron myötä Matinkylän asukasmäärä tulee kasvamaan ja Matinkylän rooli kaupallisena keskuksena korostuu, mistä syystä Matinkylään suuntautuvan liikenteen määrä tulee lisääntymään.

Liikennevirasto on käynnistänyt uusien joukkoliikennekaistojen rakentamisen kesällä 2014. Joukkoliikennekaistojen yhteydessä toteutetaan meluntorjuntatoimenpiteet Espoonlahdensolmun ja Piispansolmun välille. Samassa yhteydessä pyritään parantamaan kevyen liikenteen yhteyksiä Matinkylän metroasemalle rakentamalla Länsiväylän etelä- ja pohjoispuolelle uudet kevyen liikenteen väylät Piispansolmun ja Matinsolmun välille. Myös ajoneuvoliikenteen toimivuutta kehitetään muuttamalla Kehä II:n eteläpään valo-ohjattuliittymä kiertoliittymäksi. Kokonaisuudessaan hankkeen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2016. Lisätietoja hankkeesta Liikenneviraston sivuilta.

Piispansolmun ja Matinsolmun välin uusien liikennejärjestelyjen (Piispansillan itärampit) rakentamiseen ei ole vielä myönnetty rahoitusta, joten niiden valmistumisajankohdasta ei ole vielä varmuutta.

Osa tiesuunnitelma-aineistosta on esillä sivun alalaidassa aineistot -kohdassa.

Kantatien 51 tiejärjetelyt -kartta.jpg