Nupurintien tiesuunnitelma

Espoon kaupunki on laatinut yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tiesuunnitelmaa: Maantien 110 (Nupurintie) parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie-Kirkkonummen raja.

Maantielle 110 (Nupurintie) laadittiin tiesuunnitelmaa kahteen eri kohteeseen:

Karhuniityntien ja Gumbölentien liittymään suunniteltiin kiertoliittymä ja alikulkukäytävä kevyen liikenteen järjestelyineen. Liittymän parantaminen liittyy Karhusuon koulun laajenemiseen ja sen takia lisääntyvään liikenteeseen.

Tieosalle Kirkkonummen rajan Brobackantien suunniteltiin jalankulku- ja polkupyörätie. Kulmakorventie ja Ämmässuon eritasoliittymän ramppien liittymien liikennevalo-ohjaus sisältyy myös suunnitelmaan.

Tiesuunnitelma valmistui alkuvuonna 2018. Kiertoliittymän rakentaminen on käynnissä ja se on tavoitteena valmistua v. 2021 aikana. Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen edellyttää valtion osallistumista investointikustannuksiin. Tällä hetkellä toteutuksen ajankohta ei ole tiedossa.