Turunväylän parantaminen välillä Tuomarila - Nihtisilta

Espoon kaupunki on laatinut tiesuunnitelman Turunväylän parantaminen (vt 1) välillä Tuomarila - Nihtisilta sovittuaan asiasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Turunväylää rakentamalla moottoritielle kolmannet kaistat Tuomarilan ja Nihtisillan välille. Samalla parannetaan Sepänkylän ja Kauniaisten eritasoliittymien ramppijärjestelyjä. Työhön kuuluu myös kyseisen tieosan meluntorjunnan parantaminen.

Hankkeen yleisötilaisuus järjestettiin ti 15.3.2011 klo 17.00 - 18.30 Espoon teknisessä keskuksessa.

Tiesuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2011 ja pidettiin yleisesti nähtävänä 16.5.–14.6.2011 (maantielaki 27 §).
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, oli mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.

Liikennevirasto on 19.5.2014 hyväksynyt tiesuunnitelman. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat olivat jäljennöksinä nähtävillä maantielain 103 § mukaisesti 25.9.2014 - 24.10.2014.

Osa tiesuunnitelma-aineistosta on esillä myös tällä sivulla aineistot -kohdassa.

Liikennevirasto vastaa hankkeen rakennuttamisesta. Rakentaminen käynnistyy keväällä 2018.

Turunvaylan_parantaminen - kartta.jpg