Vihdintien parantaminen Lahnuksentien liittymän kohdalla

Tiesuunnitelma liittymän parantamiseksi valmistui syksyllä 2016.

Tiesuunnitelma Maantien 120 (Vihdintien) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 kohdalla, Espoo, pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 14.11.-13.12.2016 välisen ajan Kaupunkitekniikan keskuksessa, Virastopiha 2 C, 1. krs., Espoon keskus (maantielaki 27 §).

Tiesuunnitelma sisältää Vihdintien ja Lahnuksentien liittymäalueen tasauksen korottamisen ja liittymän valo-ohjauksen.

Tiesuunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävilläoloaikana yllämainitussa paikassa virka-aikana.

Kiinteistönomistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä (maantielaki 27 §) kirjallisesti osoitteella:

PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI, (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3 krs.) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös yhteispalvelupisteisiin.

Lisätietoja:

Jaakko Kuha, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021299

Lotta-Maija Salmelin, Ramboll Oy, p. 040 094 1403

Hanke jatkuu välittömästi rakennussuunnitelmavaiheella. Liittymän parantaminen on mukana valtion ns. korjausvelka listalla, joten sille on varattu rahoitusta vuosille 2017–2018. Rakentaminen käynnistyy todennäköisesti 2018. Hankelaajuuteen kuuluu tasauksen nosto ja liikennevalot. Vihdintien alikulkua ei toteuteta tässä yhteydessä.