Vihdintien parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Vihdintietä parannetaan rakentamalla Juvanmalmintien kohdalle kiertoliittymä. Kiertoliittymään liitetään myös Odilammenkaarre-niminen yksityistie, tämä yhteys korvaa Mariannantien nykyisen liittymän Vihdintielle. Vihdintien ali rakennetaan uusi kevyen liikenteen alikulku, lisäksi parannetaan meluntorjuntaa. Hankkeen myötä saadaan jo rakennettu Juvanmalmintie liitettyä Vihdintiehen.

Toimenpiteet sisältyvät tiesuunnitelmaan ”Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla. Tiesuunnitelma on lainvoimainen (Liikenneviraston hyväksymispäätös 24.9.2013, päätös tullut lainvoimaiseksi 30.12.2014).

Hankkeen rakentaminen alkaa heinä-elokuussa 2016.

Vihdintie - kartta.jpg