Vihdintien parantaminen, Kortesmäen alikulkukäytävä

Hanke sisältää uuden alikulkukäytävän sekä siihen liittyvien jalankulku- ja pyörätiejärjestelyiden toteuttamisen. Samalla kaksi nykyistä linja-autopysäkkiparia korvataan yhdellä alikulkukäytävän yhteyteen sijoitettavalla pysäkkiparilla.

Tiesuunnitelma Maantien 120 parantaminen rakentamalla Kortesmäen alikulkukäytävä, Espoo pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 13.9.- 12.10.2018 välisen ajan Teknisen ja ympäristötoimen näyttelytilassa, Virastopiha 3, katutaso, Espoon keskus (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §) kirjallisesti osoitteella: Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI, (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3 krs.) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi.

Kortesmäen alikulkukäytävän tiesuunnitelma toimii Ympäristöministeriön KIRA-digihankkeen ”Tiesuunnitelman tietomallipohjaisen hallinnollisen käsittelyn pilotointi” pilottihankkeena. Tiesuunnitelma on laadittu tietomallipohjaisesti ja tietomallipohjainen suunnitelma-aineisto on nähtävillä näyttelytilassa paperiaineiston rinnalla.