Liikennehankkeet

Liikennehankkeissa esitetään sellaisia merkittäviä hankkeita, jotka eivät sisälly yksittäisiin asemakaavoihin tai kadunrakennuskohteisiin. Ne voivat olla katu-, tie- tai raidehankkeita, joissa on usein monia yhteistyötahoja.

Liikennehankkeen eteneminen