Espoossa on turvallista liikkua

Espoon liikenneturvallisuus on parantunut pitkällä aikavälillä - liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt yli 70 prosentilla vuodesta 1990 vuoteen 2020. Samaan aikaan kaupungin asukas- ja automäärät ovat kasvaneet runsaasti.

Espoossa tapahtuu liikenneonnettomuuksia asukaslukuun suhteutettuna hyvin vähän - noin 67 prosenttia vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu liikenneonnettomuuksia vain noin 40 kun koko maan keskiarvo on 96 onnettomuutta vuosittain sataatuhatta asukasta kohden.

Vaikka onnettomuuksien määrät ovat kasvaneet 2010-luvulla, ovat henkilövahingot olleet koko ajan laskusuunnassa. Henkilövahinkoja Espoon liikenteessä sattuu suhteutettuna väestön määrään noin puolet koko maahan verrattuna.

Nuorille mopoikäisille ja juuri ajokortin saaneille tapahtuu muita liikenteessä liikkujia enemmän henkilövahinko-onnettomuuksia. Nuorten loukkaantumisriski on noin kolminkertainen muihin ikäryhmiin nähden.

Liikenneonnettomuuksien väheneminen on määrätietoisen työn tulosta. Siihen on vaikuttanut päätieverkon, kuten Länsiväylän, Turunväylän ja kehäteiden (Kehä I, II ja III) kehittäminen yhdessä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY- keskuksen kanssa.

Turvallisia ratkaisuja luodaan jo asemakaavoituksessa, katujen suunnittelussa ja rakentamisessa niin jalankulun ja pyöräilyn kuin ajoneuvoliikenteenkin osalta. Turvallisuutta lisätään myös katuverkon porrastetulla nopeusrajoitusjärjestelmällä ja muulla liikenteenohjauksella sekä rakentamalla erilaisia hidasteita. Myös Espoon kaupunkirakenne on omiaan edistämään liikenneturvallisuutta. Kävely- ja pyöräteitä Espoossa on yhteensä lähes 950 kilometriä ja valaistuja puistoreittejä noin 300 kilometriä. Kävely- ja pyöräteitä on talvikunnossapidossa 900 kilometriä ja puistoraitteja 150 kilometriä.

Onnettomuuksien seurannalla, tilastoinnilla ja analysoinnilla saamme tietoa niistä kohteista, joissa turvallisuutta parantavia toimia tarvitaan kaikkein eniten. Myös asukkaiden yhteydenotot ja aloitteet ovat osa liikenneturvallisuustyötä.