Ajoneuvon siirrot

Espoon kaupunki voi siirtää ajoneuvon lähietäisyydelle, ajoneuvovarastoon tai suoraan jätteen loppukäsittelijälle. Ajoneuvojen siirtämisen edellytykset on määrätty ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa.

Puhtaanapitoa haittaavat lähisiirrot

Katualueella tehtävää työtä tai puhtaanapitoa haittaava ajoneuvo siirretään kaupungin toimesta lähimpään tähän tarkoitukseen sopivaan paikkaan kahden vuorokauden kuluttua siirtokehotuksen antamisesta. Yleensä siirtokehotus annetaan liikennemerkillä, jossa on arvioitu tehtävän työn ajankohta.  Siirron kustannuksista vastaa ajoneuvon omistaja/haltija. Mikäli lähistöllä ei ole sopivaan kohtaa, jonne ajoneuvo voitaisiin siirtää, se siirretään varastoalueelle.

Liikenneonnettomuudet

Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja ovat velvollisia viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta siirtämään ajoneuvo pois onnettomuuspaikalta. Turvallisuutta vaarantavat ajoneuvot on siirrettävä heti liikennealueelta. Poliisi tai kaupunki voi viipymättä siirtää liikennettä vaarantavan tai haittaavan ajoneuvon lähistölle sopivaan kohtaan tai varastoalueelle.

Virheellisesti pysäköity auto ajoneuvovarastoon

Virheellisesti pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää kaupungin ajoneuvovarastoon kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin havaitsemisesta, myös yksityiselle alueelle väärin pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää alueen omistajan tai haltijan pyynnöstä.

Hylätyt ajoneuvot pois vaarantamasta liikennettä

Kaupunki on velvollinen huolehtimaan ajoneuvon poistamisesta kaupungin alueelta, mikäli hylätyn ajoneuvon haltija on laiminlyönyt jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan kaduilta tai yleisiltä pysäköintialueilta. Hylätyt ajoneuvot siirretään kaupungin ajoneuvovarastoon. Ennen siirtoa annetaan ajoneuvon omistajalle ja haltijalle kehotus siirtää ajoneuvo pois kahden vuorokauden kuluessa. Kehotus annetaan kiinnittämällä se ajoneuvoon.

Jos hylätyn ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin verkkosivulla. Mikäli ajoneuvo on palanut tai se on vaaraksi ympäristölle tai ihmisille, kaupunki siirtää ajoneuvon suoraan vastaanottopaikkaan.

Voit ilmoittaa hylätyistä ajoneuvoista asiakaspalveluun tai jättää palautteen verkkosivun palautejärjestelmässä. Ilmoituksessa tulee kertoa tarkka sijainti, auton merkki ja väri sekä rekisterinumero. Mielellään tieto myös siitä, miten kauan auto on ollut hylättynä.

Maksamattomat pysäköintivirhemaksut

Mikäli ajoneuvoon kohdistuu viisi tai useampi maksamaton lainvoimainen pysäköintivirhemaksu, voidaan ajoneuvo siirtää viipymättä kaupungin ajoneuvovarastoon. Ajoneuvo luovutetaan varastosta kun siirtokulut sekä pysäköintivirhemaksut on todistetusti suoritettu.

Ajoneuvon lunastaminen ajoneuvovarastosta

Ajoneuvon omistajalla on oikeus lunastaa siirretty ajoneuvo varastoalueelta osoitettuaan omistusoikeutensa. Kaupunki antaa aina siirron jälkeen kirjallisen päätöksen rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle/haltijalle. Noutamattomien ajoneuvojen luettelo on myös nähtävissä Espoon kaupungin verkkosivuilla 1 kk:n ajan kuulutuspäivästä lukien.

Päätöksessä kehotetaan lunastamaan ajoneuvo varastoalueelta 60 päivän kuluessa. Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen yhden (1) kuukauden kuluttua kuuluttamispäivästä lukien. Ajoneuvon omistaja/haltija on velvollinen korvaamaan siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset kaupungille.

Ennen lunastusta siirtolasku pitää olla maksettu. Ajoneuvo luovutetaan omistajalle maksukuittia vastaan. Mikäli ajoneuvoa ei määräajassa lunasteta, kaupunki laskuttaa tai perii oikeusteitse siirrosta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut.

Tuhoutunut ajoneuvo siiretään loppukäsittelyyn

Mikäli ajoneuvo on siinä määrin tuhoutunut, että kyseessä on jätelain mukainen romuajoneuvo, on ajoneuvon haltija tai omistaja velvollinen toimittamaan ajoneuvo jätteen loppukäsittelijällev (romutettavaksi). Tässäkin tapauksessa ajoneuvon omistajalle tai haltijalle annetaan kehotus siirtää ajoneuvo seitsemän vuorokauden kuluessa. Mikäli hän ei noudata kehoitusta, kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, että ajoneuvo poistetaan ympäristöstä ja siirtää romuajoneuvon suoraan jätteen loppukäsittelijälle.

Yksityiseltä alueelta romuajoneuvo siirretään alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä.

Kadulle varastoitu, ei-tosiasiallisesti tieliikennekäytössä oleva ajoneuvo

Kaduille ei saa varastoida ajoneuvoja, joita ei käytetä tieliikenteessä. Pelkkä liikennekäytöstä poisto ei vielä tarkoita, että ajoneuvo olisi pois tosiasiallisesta tieliikennekäytöstä eikä vain sen perusteella voida määrätä pysäköintivirhemaksua tai siirtää ajoneuvoa ajoneuvovarastoon. Espoon kaupungin pysäköinninvalvonnassa edellytetään, että Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon osalta ajoneuvorekisterin tiedoissa täyttyy vähintään kaksi liikennekäytön kieltävistä ehdoista, joita ovat mm. seuraavat:

 • ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä tai sille on kirjattu lopullinen poisto
 • ajoneuvo on rekisteröimätön
 • ajoneuvo on katsastamaton vähäistä pidemmältä ajalta
 • ajoneuvo on asetettu ajokieltoon
 • ajoneuvon verot ovat maksamatta

Ulkomaan rekisterissä oleva tai ilman rekisteritunnusta oleva ajoneuvojen kohdalla arvioidaan ulkoisten seikkojen perusteella, onko ajoneuvo pois tosiasiallisesta liikennekäytöstä.

Siirtotaksat

Espoon kaupungin teknisen lautakunnan päättämät ajoneuvojen siirtämistä koskevat taksat ovat:

 1. Siirtokustannukset peritään yksityisen palveluntuottajan laskun mukaisesti (sisältäen alv). Henkilöauton tavanomainen siirtokustannus on 63,24€.
 2. Ajoneuvojen hävittämiskustannukset peritään yksityisen palveluntuottajan laskun mukaisesti (sisältäen alv).
 3. Lisäksi peritään seuraavat kustannukset:
 • Säilytys 24,00 €/ajoneuvo (alv 0%)/alkava viikko
 • Arviointipalkkio 33,00 €/ajoneuvo (alv 0%)
 • Hallintokustannukset 41,00 €/ajoneuvo (alv 0%)