Katujen nimet

Katujen nimetään asemakaavasuunnittelun yhteydessä sekä suomen että ruotsin kielellä. Uusi asemakaava saattaa muuttaa katujen nimiä. Maanomistajille, poliisille ja maistaraatille tiedotetaan kirjallisesti ennen uuden kadunnimen tai osoitenumeron käyttöönottoa. 

Miten kadut saavat nimensä?

Uusia nimiä suunnitellaan alueen historiaa, perinteitä ja kieltä vaalien. Omaleimainen nimistö pitää yllä kotiseututunnetta ja luo kaupunkikuvaan yhtenäisyyttä. 

Nimistön tarkoituksena on myös opastaa ja erotella erilaiset liikenneverkot kuten väylät, tiet, kadut, kujat ja polut. Samanaiheiset nimet auttavat hahmottamaan kohteen tietylle alueelle kuuluvaksi.

Kartoissa ja paikannimikokoelmissa on suuri määrä asutus-, viljelys-, maasto- sekä vesistönimiä, joita hyödynnetään myös kadunnimistössä. Jos kadunnimiä ei ole voitu saada vanhasta paikannimistöstä tai alueen ominaispiirteistä, on käytetty aihepiiriä kadun nimeämisessä. Aihepiirit saadaan alueen historiasta tai luonnosta. Lisäksi voidaan käyttää paikkakunnalla vaikuttaneiden henkilöiden nimistä johdettuja muistonimiä.

Viitoitus kaduilla

Selkeä ja opastava viitoitus on koko yhteiskunnan edun mukaista. Puuttuvat tai virheelliset viitat voivat aiheuttaa turhaa harhailua alueella ja vaaran uhatessa hälytysajoneuvot eivät löydä perille. 

Kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että rakennuksessa on näkyvissä talon osoitenumero asianmukaisesti valaistuna.