Elävää ja yrittävää Hannuksen aluetta rakentamassa

Länsiväylää uudistetaan uuden liike- ja asuinkeskittymän tarpeisiin. Uudistukset vievät Länsiväylän kiertotielle noin vuoden ajaksi. Liikenne pyritään pitämään mahdollisimman sujuvana rakennustöiden aikanakin.

Espoon kaupunki aloittaa Länsiväylän alituksen ja Marsbyntien rakentamisen heinäkuussa 2016. Töiden ajaksi Länsiväylän liikenne siirtyy kiertotielle, jolla se pysyy arviolta loppukesään 2017 saakka. Kaikki rakennustyöt ovat valmiita vuoden 2018 alussa.

Hannuksen alueelle on suunniteltu uusi autoalan liikekeskittymä, ja tämän vuoksi nykyistä katuverkkoa on täydennettävä kehittyvän alueen tarpeita vastaavaksi. Myös alueen asukasmäärä tulee kasvamaan metron ja uusien kaavoitusratkaisujen myötä.

Muutosten myötä kevyen liikenteen yhteydetkin paranevat: Marsbyntielle on suunniteltu bussipysäkit kehittyvän joukkoliikenteen tarpeita ajatellen.

Lopputuloksena on vilkkaampi ja eläväisempi Hannuksen alue, joka kytkeytyy osaksi Finnoo-Kaitaa -kehitysaluetta. Koko alueen maankäyttö tulee tehostumaan seuraavien 5-20 vuoden aikana.

Mitä rakennetaan

Liikenneyhteyksien parantamiseksi Länsiväylän ali rakennetaan kokonaan uusi katuyhteys, Marsbyntie, joka ulottuu Martinsillantieltä nykyiselle Hannuksenpelto-kadulle saakka.

Uuden katuyhteyden rakentamisen vuoksi Länsiväylän kulku joudutaan siirtämään n. 400 metrin mittaiselle kiertotielle Hannuksenpellon alueen kautta. Kiertotielle siirrytään elokuun 2016 puolivälissä, ja Länsiväylän kulku palautuu normaaliksi uuden sillan kautta arviolta loppukesällä 2017.

Alueen liikenne selkeytyy kokonaisuudessaan muutosten myötä - näin käy etenkin Kaitaantien ja Hannuksenpellon välisellä risteysalueella.  Vehreyttä alueelle tuovat kaksi uutta puistoa, Hannuksenpelto ja Bondasbergen.

Katutöiden lisäksi tehdään runkovesijohdon ja jätevesilinjan siirtotöitä, koska vesihuoltolinjat on siirrettävä pois rakennettavien tonttien alueelta.

Rakentamisen vaikutukset

Nopeusrajoitus työmaa-alueella on turvallisuussyistä 50 kilometriä tunnissa, mikä voi hidastaa liikennettä jonkin verran. Kiertotien aikana Länsiväylän kaistojen lukumäärä ja leveys säilyvät ennallaan, vaikka kaistoja voidaan joutua sulkemaan satunnaisesti työmaajärjestelyiden vuoksi.

Alueella tehtävä louhinta voi aiheuttaa meluhaittoja ja vaatia satunnaisia liikenteen pysäytyksiä, joiden kesto on kerrallaan maksimissaan kahdeksan minuuttia arkisin klo 10–14 välillä. Louhintatyöt ovat käynnistyneet, ja ne jatkuvat noin lokakuun 2016 loppuun. Louhinta kattaa noin 100 metrin mittaisen alueen Länsiväylän ja Martinsillantien välillä.

Rakentamisen aikataulu

Hanke alkoi heinäkuussa 2016 kiertotien rakentamisella. Liikenne siirretään kiertotielle elokuun 2016 puolivälissä, ja kiertotie pysyy käytössä loppukesään 2017 saakka.

Kaikki rakentaminen saadaan valmiiksi vuoden 2018 alussa.

Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi samaan aikaan Länsiväylän lisäkaistojen rakentamisen kanssa, mutta se myöhästyi kaavavalituksen vuoksi. Lisäkaistojen rakentaminen puolestaan oli sidoksissa valtion rahoitukseen ja metrohankkeen etenemiseen, joten ne tuli rakentaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Vasta nyt, kun kaavavalitus on käsitelty ja hylätty, päästään rakentamaan myös Marsbyntien osiota.

Tutustu hankkeen katusuunnitelmiin: