Tilapäiset liikenteenohjaus- ja opastuslaitteet

Rakennustöistä aiheutuvat järjestelyt voivat vaatia kadun osittaisen sulkemisen, tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisen tai työntekijöiden autojen pysäköinnin järjestämisen.

Tilapäiset liikenteenohjauksen järjestelyt

Liikenteenohjaus- ja opastuslaitteita koskevat tilapäisluvat ovat lyhytaikaisia ja maksullisia. Tyypillisiä lupia ovat esimerkiksi lupa huputtaa pysäköintikieltomerkki tilapäisesti ja sijoittaa väliaikaiset opasteet tapahtuma-alueelle.

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat lupahakemukset liitteineen tulee jättää vähintään viikkoa ennen tarvetta.
Luvat myönnetään rakennuskohteille enintään vuodeksi kerrallaan.