Asuminen ja palvelut

Finnoon ensimmäiset uudet asukkaat pääsevät muuttamaan koteihinsa vuonna 2021. Ensimmäisenä rakennettavan Skanskan Reimarin asunnot ovat jo myynnissä.

Finnoolaisille tulee sujuvat joukkoliikenneyhteydet. Yksi länsimetron jatkon uusista asemista sijoittuu Finnoon keskustaan, minne on hyvät ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Tämänhetkisen tiedon mukaan metron jatko otetaan käyttöön vuonna 2023.

Havainnekuva Finnoon keskuksesta

Finnooseen on suunniteltu monipuolisia julkisia ja yksityisiä palveluita:

• Alueen kaavassa on varaus kahdelle yhtenäiskoululle ja usealle päiväkodille.

Lapset koulumatkalla

• Kaupalliset palvelut painottuvat keskustan metroaseman ympäristöön, työpaikat keskustaan Länsiväylän varteen ja satamapalvelut alueen rantavyöhykkeelle

Finnoon työpaikat

• Finnoon omat lähipalvelut tulevat kävelyetäisyyden päähän.

• Rakentamisen alkuvaiheessa uusilla asukkailla on käytettävissään mm. Matinkylän Ison Omenan, Espoonlahden ja Merituulentien ympäristön palvelut.

Finnoossa on helppo liikkua päästöttömästi ja turvallisesti. Keskustassa liikutaan kävelykaduilla. Kevyt liikenne ja autoliikenne erotetaan. Pyöräilijöille on luvassa reittejä vehreässä puistomaisemassa sekä runsaasti korkealaatuisia pysäköintipaikkoja. Sujuvia pyöräily-yhteyksiä Finnoon keskukseen rakennetaan kaikilta suunnilta. Autojen pysäköinti keskitetään erillisiin pysäköintihalleihin.

Kerrostaloasuntoja rakennetaan neljälle erilaiselle alueelle: moderniin metrokeskukseen, vehreään Djupsundsbäckeniin ja merelliseen Finnoonsatamaan sekä pohjoisosan Finnoonkartanoon. Vehreät puistokäytävät yhdistävät alueita.

Finnoonsatama

Ydinkeskustaan nousee metroasema ja kauppakeskus sekä korkeita asuinkerrostaloja hienoin näkymin. Finnoonsataman merihenkiseen asuinalueeseen kuuluu olennaisena osana pienvenesatama. Satamasta tulee asukkaiden yhteinen olohuone julkisine aukioineen ja kahviloineen.

Havainnekuva, Finnoon keskus

Finnoossa satsataan virkistysalueisiin ja luonto on lähellä. Linnustollisesti arvokas Finnoon allas ja keskeinen osa Finnovikenin kosteikkoa on osoitettu kaavoituksessa suojelualueeksi.

Meri ja linnut

Finnoo ja Suomenoja tarkoittavat samaa aluetta. Ruotsiksi alueen nimi on Finno yhdellä o:lla. Molemmat suomenkieliset nimet pohjautuvat ruotsinkieliseen Finno-nimeen. Nimi Finnoo on syntynyt samaan tapaan kuin esimerkiksi Sipoo nimestä Sibbo. Suomenoja on muodostettu kääntämällä nimen alkuosa Finn- ja lisäämällä sana oja. Suomenkielisistä nimistä Finnoo on vanhempi. 1960-luvulla käyttöön otettu Suomenoja tuli tutuksi pääteiden alueopasteista. Espoon kaupunki linjasi 2000-luvun alussa, että virallisessa nimenkäytössä siirrytään nimeen Finnoo, joka annettiin myös metroaseman nimeksi.