Tavoitteena Hiilineutraali Espoo 2030

Valtuustokaudelle 2017-2021 laaditussa kaupungin strategiassa eli Espoo-tarinassa yksi kaupungin tärkeimpiä tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliustavoite on Espoossa määritelty 80 prosentin päästövähennykseksi vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Espoo on lisäksi sitoutunut muun muassa Kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate and Energy), joka on laaja sopimus tämän tavoitteen edistämiseksi.

Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen alaisessa Espoon kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa (SECAP) on laskettu vuoden 1990 päästöjen lisäksi vertailuvuoden (2016) päästöt sekä arvioitu millä toimenpiteillä päästöjä saadaan vähennettyä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Espoon ilmasto-ohjelma 2016-2020

Edellisen valtuustokauden aikana kaupunki laati ilmasto-ohjelman, joka määritteli ilmastotyön suuntaviivat vuoteen 2020 asti.

Ilmasto-ohjelmassa Espoo on sitoutui:

  • Parantamaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisäämään vähäpäästöistä liikkumista
  • Tekemään Espoosta toimivan pyöräilykaupungin
  • Vauhdittamaan korjaus-, lisä- ja täydennysrakentamista
  • Edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa
  • Edistämään maankäytön suunnittelulla vähäpäästöistä elämäntapaa
  • Vähentämään kaupungin oman toiminnan ilmastovaikutuksia


Ohjelman liitteenä on myös lyhyen tähtäimen toimenpideohjelma, jonka avulla pyritään nopeisiin päästövähennyksiin jo vuoteen 2020 mennessä.

Oman ilmasto-ohjelman lisäksi Espoo on sitoutunut pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaan ja sen tavoitteisiin. Lisäksi kaupunki on jatkamassa työ- ja elinkeinoministeriön välistä kunta-alan energiatehokkuussopimusta (KETS) sekä kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta Espoon Asuntojen vuokra-asuinkiinteistöjen kohdalla (VAETS) vuoteen 2025 asti.

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY -hanke

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY -hanke (2019-2021) keskittyy päästövähennyksien aikaansaamiseen yritysalueilla. Espoon osahankkeessa kehitetään tapoja vähentää päästöjä infratyömailla. Espoossa hankketta toteuttaa ympäristökeskus yhdessä kaupunkitekniikan keskuksen kanssa. Hankkeessa on mukana Espoon lisäksi Helsinki, Vantaa, Turku sekä VTT ja Turun Yliopisto ja Turku Science Park. 

Taloyhtiöklubit vauhdittamaan asumisen energiatehokkuutta

Taloyhtiöklubeissa alueen taloyhtiöt tekevät yhteistyötä sekä jakavat kokemuksia ja tietoa. Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin. Yhteisellä energiatehokkuuden edistämisellä pienennetään kustannuksia, parannetaan asumisolosuhteita ja nostetaan kiinteistön sekä koko alueen arvoa. Toimintaa pilotoidaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien hankkeessa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Espoon pilottialueet ovat Matinkylä ja Suvela. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Katso teknisen toimen johtaja Olli Isotalon ja projektipäällikkö Kimmo Karvisen näkemyksiä Taloyhtiöklubi-hankkeesta videolla.