Kaupungin toimitilojen rakentaminen ja ylläpito

Kaupungin julkiset toimitilat tuotetaan rakennusten käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Tilojen tulee olla toimivia, terveellisiä ja viihtyisiä sekä myös kestävän kehityksen periaatteen mukaisia. Tilojen tulee täyttää niille asetetut toiminnalliset, tekniset ja arkkitehtooniset laatuvaatimukset sekä olla investointi- ja käyttökustannuksiltaan edullisia. Toimitiloja hallinnoi Tilapalvelut-liikelaitos.