Ylläpito

Tilapalvelut-liikelaitos vastaa kaupungin omien toimitilojen kiinteistöhoidon tehtävistä sekä yhteistyössä muiden liikelaitoksen palveluyksiköiden kanssa toimitilojen kunnon, toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden ylläpitämisestä.

Hoidettavia kohteita ovat muun muassa koulut, päiväkodit, terveysasemat, Espoon sairaala ja osa kaupungin työntekijöiden toimistotiloista. Espoon Asuntojen vuokrakiinteistöt ja sivistystoimen erilliset liikuntatilat kuten jäähallit ja uimahallit eivät kuulu liikelaitoksen hoidettaviin kiinteistöihin.

Liikelaitoksen muita ylläpitoon osallistuvia palvelualueita ovat talotekninen ja rakennustekninen korjausrakentaminen, siivous sekä aula- ja turvallisuus.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu ottaa vastaan kiinteistönhoidon palvelupyynnöt  puh. 09 816 25000.