Tietoja asemakaavoista ja rakennuskielloista

Kaupunkimittauksesta saa tietoja alueen asemakaavoista, rakennuskielloista, voimassa olevan asemakaavan mukaisista kaavamääräyksistä ja asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta. Tarvittaessa kaavoitustilanteesta ja rakennuskiellosta annetaan kirjallinen kaavoitustilannetodistus.  

Kartta tilaukset kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta puh. 09 816 25500 

Lisätietoja:  puh. 043 825 7086