Tontin lohkominen

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät lohkomisella. (Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako). Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupunkimittaukseen tiedon määräalan lainhuudosta. Tontin lohkominen kestää noin 3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan.  

Tontin lohkomismaksu riippuu tontin koosta ja se on suuruudeltaan 1 100-1 600 €. Jos vanhan tilan tai tontin alue on sama kuin tonttijaon mukaisen tontin alue, voidaan tontti rekisteröidä ilman maastotöitä. Toimenpiteestä perittävä maksu on 380 €.  

Lisätietoja: Kaupunkimittauksen asiakaspalvelu, puh. 09 816 25500.