Tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan tultua voimaan laaditaan alueella maanomistajan aloitteesta tonttijako. Tonttijako on korttelitasoinen suunnitelma siitä, miten kortteli jakautuu rakennuspaikoiksi. Tonttijaon laatiminen kestää noin 2,5 kk.  

Erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos tehdään alueen omistajan kirjallisesta hakemuksesta, jos siihen on olemassa edellytykset. Tonttijaon laatiminen pientalokiinteistön osalta maksaa 1 100 €, jos uusia tontteja on 1-2 ja 220 € lisää kultakin seuraavalta tontilta. Muu tonttijako tai tonttijaon muutos maksaa   1 400 €, jos uusia tontteja on 1-2 ja 280 € kultakin seuraavalta tontilta.  

Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta tai tonttijaon muutoksesta peritään maksu  kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan.  

Koelaskenta kauppaa varten  

Maanomistajan pyynnöstä voidaan asemakaava-alueella tehdä koelaskenta, joka on ehdotus siitä, millaisia rakennuspaikkoja alueesta voidaan muodostaa. Koelaskentakarttaa voi käyttää esim. kauppakirjan liitekarttana. Koelaskenta maksaa vähintään 110 €.  

Lisätietoja Kaupunkimittauksen asiakaspalvelu puh. 09 816 25500 .