Esteettömyys rakentamisessa

Espoossa suunnitellaan, kunnossapidetään ja rakennetaan esteetöntä ja laadukasta ympäristöä. Esteettömyys huomioidaan kaavoituksessa, uusissa julkisissa rakennuksissa, perusparannushakkeissa ja yleisissä tiloissa. Esteettömyys on osa normaalia suunnittelutyötä tie-, katu-, viherrakentamisessa sekä talohankkeissa.

Rakennushankkeen pääsuunnittelija vastaa siitä, että suunnitelmat täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain ja rakennusmääräysten esteettömyysasetuksen vaatimukset. Sähköiseen lupahakemukseen liitetään esteettömyyden suunnittelu- ja tarkastuslomake.

Julkisten rakennusten ja yleisten tilojen kohdalla edellytetään lisäksi erillistä ennakkoneuvottelua ja esteettömyysselvityksen laadintaa rakennuslupavaiheessa. Suunnitelman mukaisen esteettömyyden toteutuminen varmistetaan ennen rakennuksen käyttöönottoa tehtävässä työmaakäynnissä.