Muutoksen hakeminen päätökseen

Viranhaltijan ja rakennuslautakunnan päätökseen liitetään aina mukaan muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan miten tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta.

Rakennuslautakunnan päätöksiin haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Viranhaltijan tekemiin päätöksiin rakennusasioissa haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus rakennuslautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Rakennuslautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus toimitetaan Espoon kaupungin kirjaamon osoitteeseen:

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, 3.kerros

Postiosoite: Espoon kaupungin kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI

Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi

Puhelin: 09 816 56000
Faksi: 09 816 22495
Aukioloaika: ma - pe 8.00-15.45

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla. Kirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Julkipanon jälkeen annettavien päätösten katsotaan tulleen asianosaisten tietoon päätöksen antopäivänä.