Rakennustyön aikaiset katselmukset ja työmaakäynnit

Pientalojen ja pienien kohteiden ohjeet täältä.                 
Lomakkeet täältä.                                    

Rakennuksen käyttöönotto ja loppukatselmus löytyy  täältä
 

Rakennustyön valvonta poikkeusoloissa (korona)
 

Katselmukset

Määrätään rakennusluvassa ja ne tilataan soittoaikana puhelimitse. Katselmus pidetään sovittuna tai ohjeiden mukaisena ajankohtana. Tietyt katselmukset suoritetaan yleensä vaiheittain (=osakatselmus katselmuslomakkeessa) niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Katselmuksen tilaavan työnjohtajan tehtävä on huolehtia siitä, että:

 1. Määrätyt henkilöt ovat paikalla
   
 2. Työt on viranomaisvalvonnan osalta tehty, niihin kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet on tehty
   
 3. Rakennuslupaan liittyvät pääpiirustukset ja katselmukseen liittyvät erityispiirustukset, selvitykset ja muut asiakirjat ovat käytettävissä
   
 4. Tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty rakennustöiden ja tuotehyväksyntien osalta ja käytettävissä  
   
 5. Rakennusvalvonnan katselmuslomake (docx, 38 Kt) on käytettävissä

Työmaakäynnit

Rakennusvalvonta tekee katselmuksien lisäksi rakennustyön viranomaisvalvontaan kuuluvia työmaakäyntejä (MRL 149 §). Työmaakäynnit tilataan ohjeiden mukaan tai ajankohdat määrätään edellisellä aloituskokouksessa , edellisellä työmaakäynnillä tai katselmuksella.
 

OHJEITA ALLA