Rakennuksen käyttöönotto ja loppukatselmus

Pientalojen ja pienien kohteiden ohjeet täältä.                  
Lomakkeet tästä.

Tätä ennen pidetyt rakennustyönaikaiset katselmukset löytyvät täältä.

Rakennusta tai sen osaa ei  saa ottaa käyttöön ennenkuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. Vastaava työnjohtaja tilaa loppukatselmuksen ja se voidaan toimittaa, kun:

  1. Määrätyt henkilöt ovat paikalla
  2. Rakennustyö on saatettu loppuun luvan ja viranomaisvalvonnan osalta
  3. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmuksesta (pdf, 157 Kt) on tehty
  4. Rakennuslupaan liittyvät pää- ja erityispiirustukset, selvitykset ja muut asiakirjat ovat käytettävissä
  5. Tarkastusasiakirjat ja sen yhteenveto ovat asianmukaisesti täytetty
  6. Rakennusvalvonnan rakennustyönaikainen katselmuslomake (docx, 38 Kt) on käytettävissä

Loppukatselmusilmoituksesta, tarkastusasiakirjan yhteenvedosta ja rakennusvalvonnan rakennustyön aikaisesta katselmuslomakkeesta annetaan kopiot katselmuksen pitäjälle

Ellei muuta sovita, loppukatselmuksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja sekä  pää- ja rakennesuunnittelija

Loppukatselmuksesta kirjoitetaan pöytäkirja (docx, 23 Kt

Rakennusvalvontaviranomainen voi tietyin ehdoin hyväksyä rakennuksen tai sen osan käyttöön otettavaksi myös osittaisessa loppukatselmuksessa.

OHJEITA ALLA: