Rakenne- ja talotekniikan muutosluvat

Rakennuslupa tarvitaan Maankäyttö- ja rakennuslain 125 § 3 momentissa mainittua, sellaista rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, esimerkiksi:

Turvallisuus: Kantaviin ja jäykistäviin rakenteisiin sekä paloturvallisuuteen vaikuttavat työt (perustukset, lattiat, kantavat ja jäykistävät seinät, vesikatto, kaiteet, portaat, osastoivat seinät, palomuurit, tulisijat, savuhormit, tapauskohtaisesti talotekniset järjestelmät jne).

Terveellisyys: Rakennuksen talotekniikkaan, äänieristyksiin, märkätiloihin ja ulkovaippaan (alapohja, ulkoseinät ja yläpohja) vaikuttavat työt