Tarkastusasiakirjat

Pientalot ja pienien kohteiden ohjeet täältä.

Lomakkeet tästä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän eli hankkeen alullepanijan on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tähän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluva työn suorituksen valvonta ja työn tarkastaminen on etukäteen suunniteltava ja vastuutettava, eli kuka, mitä ja milloin.

Valvonta- ja tarkastussuunnitelmassa määritellään hankkeen erityispiirteet huomioiden eri rakennusvaiheiden työvaiheet, jotka edellyttävät työn tai rakennustuotteiden tarkastamista ja näitä tarkastuksia suorittavat henkilöt. Huolella tehtyä suunnitelmaa voi myöhemmin hyödyntää myös tarkastusasiakirjan pohjana.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettavan tekemänsä tarkastukset (MRL 150 f §). Yleisiä ohjeita löydät täältä: Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta.

Espoossa rakennustyön tarkastusasiakirjana voi käyttää hankkeelle parhaiten sopivaa tai alla olevia malleja seuraavin täsmennyksin:

AIHEESEEN LIITTYVIÄ LOMAKKEITA JA OHJEITA ALLA: