Sisäilmaan vaikuttavat tekijät

Rakennuksen sisäilmasto on monimutkainen lämpötilasta ja ilman laadusta koostuva kokonaisuus. Ilman laatuun vaikuttavat keskeisesti ilmanvaihto ja epäpuhtauksien lähteet. Kosteusvaurioista johtuvan mikrobikasvun lisäksi tyypillisiä epäpuhtauksien lähteitä ovat materiaalipäästöt, mineraalikuidut, likainen ilmanvaihtojärjestelmä ja poikkeavat hajut kuten esimerkiksi viemärinhaju.

Useat ongelmia aiheuttavat epäpuhtaudet ovat kaasumaisia yhdisteitä tai pieniä hiukkasia, jotka kulkeutuvat helposti ilmavirtojen mukana. Sisäilmasto-ongelmien syyn selvittäminen ei aina ole helppoa, koska mahdollisia epäpuhtauslähteitä on useita. Oireet ja valitukset voivat johtua kosteusvaurioista, materiaalien päästöistä, heikosta siivouksesta, puutteellisesta ilmanvaihdosta tai useiden eri syiden yhdistelmästä.

Tilapalvelut vastaa tutkimuksista

Kaupungin omistamien kiinteistöjen tutkimisesta vastaa kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos. Tilapalvelut ei kuitenkaan itse tutki rakennuksia, vaan tilaa tutkimukset sisäilmaongelmien tutkimiseen erikoistuneilta konsulteilta. Jokaisen rakennuksen tutkimustarpeet ja -laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Korjausten lähtökohtana on aina se, että tilat korjataan niin, että niiden terveellisyys täyttää vähintään lainsäädännön vaatimukset ja voidaan taata kaikille kuntalaisille mahdollisimman hyvät julkiset tilat. Perusperiaate on, että kaikki vaurioituneet materiaalit ja vaurioiden syyt poistetaan. Käytäntö kuitenkin asettaa useita reunaehtoja periaatteen noudattamiselle.

Korjaukset vaativat aikaa

Useimmat korjaukset vaativat suunnittelua, ja osa myös rakennusvalvonnasta saatavia lupia. Tämä johtaa siihen, että isoja korjauksia ei pystytä toteuttamaan nopeasti. Laajojen korjausten aikana oleskelu tiloissa ei välttämättä onnistu. Tällöin pohditaan väistötiloja, mikä sekin on monimutkainen kokonaisuus. Pitää myös pohtia, mitä kannattaa korjata nyt ja mitä peruskorjauksen yhteydessä.

Tilojen käyttökiellosta päättää terveydensuojeluviranomainen terveydensuojelain nojalla. Päätös on perusteltava asianmukaisella ja riittävällä tavalla faktoihin perustuen. Tilojen käyttö voidaan kieltää, jos terveyshaittaa aiheuttavaa vikaa ei voi korjata tai omistaja ei ole tehnyt hänelle määrättyjä korjaustoimia.

Tehtyjen sisäilmatutkimusten perusteella Tilapalvelut voi myös kiinteistön omistajana päättää rakennuksen ottamisesta pois käytöstä. Tällöin tilojen käyttökelpoisuutta arvioitaessa noudatetaan viranomaisen käyttämiä periaatteita. 


Lisätietoja:

Sisäilmapäällikkö Elisa Vene

Sisäilma-asiantuntija Marja Tuomela