Kunnan etuosto-oikeutta säätelee etuostolaki

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö, jos kaupan kohteen pinta-ala on yli 3 000 m2. Päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä tekee kaupunginhallitus.

Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana (EtuostoL 6 §).

Kun kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta, siitä lähetetään asiakkaan pyynnöstä tieto ostajalle kiinteistönluovutusilmoituksen saapumisen jälkeen. Kiinteistönluovutusilmoituksen toimittaa kaupungille kaupanvahvistaja.

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

Kunta voi kiinteistöomistajan pyynnöstä etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli kiinteistö myydään ilmoitetuilla ehdoilla kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä. Kunnalla ei ole velvollisuutta antaa ennakkolausuntoa.

Kirjallisen ennakkolausuntopyynnön mukana tulee toimittaa kauppakirjaluonnos, josta selviää kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot.

Ennakkolausunto maksaa 200 euroa ja se maksetaan noudettaessa sovitusta Espoon kaupungin asiointipisteestä.