Tontinosan lunastus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Jotta asemakaavan ja tonttijaon mukainen tontti voidaan lohkomalla muodostaa ja merkitä tonttina kiinteistörekisteriin, sen tulee olla kokonaisuudessaan samassa omistuksessa. Mikäli vapaaehtoisissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jokaisella tontinosan omistajalla on oikeus hakea kiinteistönmuodostamislain 62 §:n mukaista tontinosan lunastusta.

Tontinosan lunastus tehdään nykyisin pääsääntöisesti tontin lohkomisen yhteydessä.

Mikäli Espoon kaupunki on lunastuksessa osapuolena, tontinosan lunastustoimituksen tekee maanmittauslaitos