Yleisten alueiden lunastukset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Mitä kaupunki voi lunastaa ?

Maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n mukaan kunta saa asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä sellaisen yleisen rakennuksen asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on tarkoitettu kunnan laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin.

Lain tarkoittamia yleisiä alueita ovat esim. puistot, torit ja toisen asemakaavan katualueet.

Muita asioita, joita on mahdollista käsitellä lunastustoimituksessa

Maankäyttö- ja rakennuslain 104 ja 108 §:ien mukaan on lunastustoimituksessa mahdollista käsitellä myös esim. ilmaisluovutusvelvollisuuden ylittävän katualueen korvaamista sekä katualueella olevien rakennusten, laitteiden ja istutusten korvaamista, mikäli niistä ei muuten päästä sopimukseen.

Lunastuslupaan perustuva maan lunastaminen (MRL 99 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain 99 §:n mukaan Ympäristöministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, jota tarvitaan yhdyskuntarakentamiseen. Nämä lunastukset ovat harvinaisia.

Toimitusmenettely ja toimitusmiehet

Lunastustoimitusten vireillepanosta päättää tonttipäällikkö tai kaupunginhallitus. Maanmittaustoimituksissa kaupunkia edustaa tonttiyksikkö.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lunastustoimitukset suorittaa Maanmittauslaitos. Toimitusmiehiin kuuluvat toimitusinsinöörin lisäksi kaksi Espoon kaupunginvaltuuston valitsemaa uskottua miestä. Päätöksiä tehtäessä jokaisella on yksi ääni. Korvaukset määrätään pääsääntöisesti nk. viran puolesta eli korvauksien saamiseksi ei ole välttämätöntä tehdä vaatimusta.

Toimituksessa tehdyistä päätöksistä voi valittaa maaoikeutena toimivaan Vantaan käräjäoikeuteen ja edelleen korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan.