Omakotitontit

Kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen. Edellisen kerran omakotitonttihaku järjestettiin loppuvuodesta 2020 – alkuvuodesta 2021. Seuraavan omakotitonttihaun ajankohdasta ei ole vielä päätetty.

Hakuun tuli hyväksyttyjä hakemuksia kaikkiaan 1863 kappaletta ja kaikki omakotitonttihaun tontit varattiin. Hakuun osallistuneilla oli mahdollisuus seurata varaustilannetta.

Tonttihaussa oli mukana 78 tonttia, joista 51 sijaitsee Kurttilassa, 23 Henttaalla, kolme Lintuvaarassa sekä yksi Perusmäessä. Tontit ovat pinta-aloiltaan 482 m2 - 1247 m2 ja rakennusoikeuksiltaan 121 k-m2 - 260 k-m2. Tontit pystyi sekä vuokraamaan, että ostamaan.

Tonttihakuun osallistuminen

Espoon omakotitonttihaku perustuu arvontaan, jossa kaikille tontinhakijoille arvotaan sijoitusluku hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat kutsutaan tontinvalintatilaisuuksiin sijoitusluvun suuruuden perusteella. Hakuaikana ei ole merkitystä, mistä tontista on kiinnostunut, vaan tontti valitaan vasta tontinvalintatilaisuudessa sijoitusluvun mukaisessa järjestyksessä.

Tonttihakuun voi osallistua täysi-ikäinen henkilö. Arvonnassa etusijalla eli ensimmäisessä arvontakorissa ovat ne hakijat, joiden kotikunta 1.1.2020 alkaen on keskeytyksettä ollut Espoo.

Muut ohjeet ja lisätiedot
 

Ohjeet 2020 (pdf, 94 Kt) 
Usein kysyttyä omakotitonteista ja hakuprosessista

Maanvuokrasopimusmalli (pdf, 91 Kt)
Kauppakirjamalli (pdf, 71 Kt)

Tonttihaun yhteyshenkilö:
Antti Yli-Panula, puh. 046 877 1881, antti.yli-panula@espoo.fi