Naapurin kuulemisen voi kaupungin maiden osalta hoitaa myös sähköpostitse

Rakennusvalvontakeskuksen asiantuntijat ohjeistavat rakentajaa ja rakennusprojektiin ryhtyvää niin rajanaapurilausuntoihin liittyvissä kuin muissakin kysymyksissä. Yhteystiedot rakennusvalvontakeskuksen sivuilta.

Kaupunki omistaa yleensä yleiset alueet, kuten esimerkiksi puistot ja katualueet. Näin ollen lähes jokainen rakennushanke tulee myös kaupungin naapuriin ja rajanaapurilausunto on pyydettävä kaupungilta kuten keneltä tahansa naapurilta. Lausuntoa pyydetään tonttiyksiköstä, joka huolehtii kaupungin maaomaisuudesta.

Mikäli kaupunki on vuokrannut kiinteistön pitkäaikaisesti, kuten esimerkiksi omakotitalotontit, rajanaapurilausunnon antaa kiinteistön haltija eli tontin vuokraaja.

Lausuntoa pyydetään samalla periaatteella kuin muiltakin naapureilta. Tarvittavat lomakkeet löytyvät rakennusvalvonnan sivustolta Luvan hakeminen. Lomakkeissa on lueteltu tarvittavat liitteet.

Allekirjoitettu ja täytetty lomake "Naapurin kuuleminen" tai "Naapurin suostumus" sekä tarvittavat liitteet toimitetaan tonttiyksikköön. Aineisto voidaan toimittaa joko postitse tai skannattuna sähköpostitse osoitteeseen rajanaapurilausunnot@espoo.fi. Suostumusten käsittelyaika on 1-4 viikkoa, kuuleminen hoituu nopeammin.