Ympäristön ja luonnon julkaisut

Ympäristökeskus julkaisee Espoon ympäristön tilaa ja luonnonsuojelua koskevia tutkimuksia ja raportteja kahdessa eri julkaisusarjassa: Ympäristölautakunnan julkaisusarjassa ja Ympäristökeskuksen monistesarjassa. Julkaisusarjojen lisäksi ympäristökeskus on julkaissut ja julkaisee Espoon ympäristön tilasta ja ympäristöasioiden kehittymisestä kertovia tietoiskuja ja raportteja. Vuosittain ilmestyvässä Kestävän kehityksen tietoiskussa tarkastellaan kestävän kehityksen edistymistä Espoossa, ja aikaisempina vuosina julkaistuissa ympäristöraporteissa ympäristön tilan kehittymistä Espoossa. Ympäristökeskus tekee myös luontopolku- ja muita esitteitä sekä julkaisuja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Yhdessä kaupunkitekniikan keskus ja ympäristökeskus laativat Espoon luonnonsuojelualueille hoito- ja käyttösuunnitelmia, joiden lähtökohtana ovat luonnonsuojelulliset arvot. Suunnittelmien painopisteinä ovat suojelulliset arvot, suojeluarvojen kehittäminen edelleen sekä asukasyhteistyö. Kaupunkitekniikan keskus tekee myös luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmia Espoon kaikille keskeisimmille alueille, jotta hoitotoimet osataan kohdistaa oikea-aikaisesti kasvillisuuden hyvinvoinnin kannalta sekä oikeudenmukaisesti asukkaille.