Hoito- ja käyttösuunnitelmat

Kaupunkitekniikan keskus ja ympäristökeskus laativat hoito- ja käyttösuunnitelmia Espoon luonnonsuojelualueille.

Suunnitelmien lähtökohtana ovat luonnonsuojelulliset arvot. Suunnitelma laaditaan kartoittamalla suojelualueen luontoarvot niin, että hoitotoimet voidaan kohdentaa luontoarvot säilyttäen ja luontoarvoja edelleen kehittäen. Luonnonsuojelualueilla hoitotoimenpiteet voivat olla hyvin vähäisiä tai hoitotoimenpiteitä ei tehdä lainkaan osalle alueista. Hoito- ja käyttösuunnitelmilla voidaan kehittää alueen turvallista käyttöä mm. polkuverkostoa kehittämällä.

Suunnittelun painopisteet ovat: suojelulliset arvot, suojeluarvojen kehittäminen edelleen, asukasyhteistyö.

Träskändan kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2018-2028 (pdf, 18337 Kt)

Träskändan kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 2008-2017 (pdf, 20104 Kt)

Friisinkallion suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma (pdf, 4921 Kt)