Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat

Kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikkö tekee alueellisia luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmia Espoon kaupungin metsiin ja niittyihin. Suunnitelma laaditaan kasvillisuuden ja maiseman vaatimusten mukaisesti niin, että hoitotoimet osataan kohdistaa mahdollisimman oikea-aikaisesti kasvillisuuden hyvinvoinnin kannalta ja asukkaiden virkistykäytön kannalta. Samalla osataan jättää luontokohteet toimenpiteiden ulkopuolelle.

Suunnittelun painopisteet ovat: asukasyhteistyö, maisema, kasvillisuuden elinvoimaisuus ja luonto. Jo laadittujen suunnitelmien toteuttaminen on alkanut ja uusia suunnitelmia tehdään yksi joka vuosi.

Karttakuva suunnitelmien aluejaosta (png, 1027 Kt)

Muutamat vanhemmat luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmajulkaisut ovat nähtävillä vain Kaupunkitekniikan keskuksen Asiakaspalvelussa (ei sähköistä versiota): Keskuspuisto I 1998, Viherlaakso - Karakallio 2002-2032 ja Espoon keskus - Kauklahti 2004-2033.

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025

Liitteet 1 - 15 

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lohko 1

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lohko 2

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lohko 3

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lohko 4

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lohko 5

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lohko 6

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lohko 7

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lohko 8

Pohjois-Espoon hoitotyösunnitelmat, lohkot 1-2 (PDF 34,2 Mt) 

Pohjois-Espoon hoitotyösuunnitelmat, lohkot 3-4 (PDF 35.4 Mt) 

Pohjois-Espoon hoitotyösuunnitelmat, lohkot 5-6 (PDF 29,4 Mt) 

Pohjois-Espoon hoitotyösuunnitelmat, lohkot 7-8 (PDF 28,8 Mt) 

Pohjois-Espoon hakkuuehdotukset, lohkot 1-2 (PDF 34,2 Mt) 

Pohjois-Espoon hakkuuehdotukset, lohkot 3-4 (PDF 35,5, Mt) 

Pohjois-Espoon hakkuuehdotukset, lohkot 5-8 (PDF 44,1, Mt) 

Keskuspuisto II luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2010-2020

Keskuspuisto II - Luonnon ja maisemahoitosuunnitelma 2010-2020 (pdf, 38258 Kt)

Pohjois-Leppävaara-Lintuvaara luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2007-2016

Pohjois-Leppävaara-Lintuvaara luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2007-2016

Kilo-Etelä-Leppävaara luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat

Kilo-Etelä-Leppävaara luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma osa 1

Kilo-Etelä-Leppävaara luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma osa 2

Kilo-Etelä-Leppävaara luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma osa 3

Kilo-Etelä-Leppävaara luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma osa 4

Kilo-Etelä-Leppävaara luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma osa 5

Laaksolahti-Jupperi-Järvenperän luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2012-2022

Laaksolahti-Jupperi-Järvenperän luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2012-2022

LIITE 1 Kuvionumerot

LIITE 2 Hoitoluokka

LIITE 3 Kehitysluokka

LIITE 4 Kasvupaikkaluokka

LIITE 5 Pääpuulaji

LIITE 6 Kuluneisuus

LIITE 7 Hoitotoimenpiteet ja niiden kiireellisyys

LIITE 8 Hakkuut ja niiden kiireellisyys

LIITE 9 Kuviokohtaiset suunnitelmatiedot

LIITE 10 Hakkuut

LIITE 11 Hoitotyöt

LIITE 12 Asukaskyselylomake

LIITE 13 Asukaskyselyn kartta

Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029

Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029, raportti (pdf, 2244 Kt)

Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029, liitteet 1-10 (pdf, 6919 Kt)

Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029, liite 11 (pdf, 910 Kt)

Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029, liite 12 (pdf, 570 Kt)

Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029

Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029, raportti (pdf, 2497 Kt)

Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029, liitteet 1-9 (pdf, 3149 Kt)

Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029, liite 10 (pdf, 1644 Kt)

Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029, liite 11 (pdf, 1911 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, raportti (pdf, 3504 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, suunnittelualue ja luonnonhoitokuviot (pdf, 6631 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, kuvionumerointi ja hoitoluokat, osa 1 (pdf, 27611 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, kuvionumerointi ja hoitoluokat, osa 2 (pdf, 31994 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, kasvupaikkatyypit ja kehitysluoka, osa 1 (pdf, 31283 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, kasvupaikkatyypit ja kehitysluoka, osa 2 (pdf, 34414 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, monimuotoisuus, osa 1 (pdf, 28070 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, monimuotoisuus, osa 2 (pdf, 31074 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, kasvatushakkuut ja kiireellisyysluokat, osa 1 (pdf, 27160 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, kasvatushakkuut ja kiireellisyysluokat, osa 2 (pdf, 29945 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, metsänhoitotyöt ja kiireellisyysluokat, osa 1 (pdf, 28613 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, metsänhoitotyöt ja kiireellisyysluokat, osa 2 (pdf, 30443 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, kuvioluottelot (pdf, 18745 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, maastokyselyn tulokset (pdf, 14332 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, sidosryhmähaastatteluraportti ja liitteet (pdf, 8238 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, kommenttien ja vastausten kooste (pdf, 630 Kt)

Länsi-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2020-2030, maisematyölupalausunto (pdf, 2548 Kt)