Tunnista ja torju vieraslajit

Vieraslajilla tarkoitetaan eliölajia, joka on levinnyt sen alkuperäisen esiintymisalueen ulkopuolelle joko ihmisen tahallisella tai tahattomalla myötävaikutuksella. Nopeasti leviävistä vieraslajeista aiheutuu monenlaisia haittoja niin luonnolle kuin ihmiselle. Ne esimerkiksi syrjäyttävät alkuperäislajistoa ja hankaloittavat viheralueiden virkistyskäyttöä umpeenkasvun seurauksena.

Vieraslajien tunnistaminen on tärkeää, jotta niitä pystyttäisiin torjumaan tehokkaasti ja niiden leviäminen uusille alueille pystyttäisiin estämään. Tällä sivulla esitellään Espoossa yleisesti tavattavien vieraslajien tuntomerkit, haitat ja torjuntamenetelmät. Tämän sivun sisältö perustuu Espoon kaupungin vieraslajilinjaukseen.

Espoon kaupunki kannustaa asukkaita ja yhdistyksiä järjestämään sekä osallistumaan vieraslajitalkoisiin. Laaja-alaisella yhteistyöllä vieraslajien leviäminen pystytään vielä pysäyttämään ja meitä ympäröivä luonto pysyy monipuolisena, viihtyisänä ja turvallisena.

Lue lisää Espoon vieraseläimistä ja vieraskasveista