Puistot, metsät ja niityt

Puistot, puistometsät, jalkapallokentät ja leikkipaikat kuuluvat viheralueisiin. Kaupungin tavoitteena on luoda siisti ja viihtyisä ympäristö espoolaisille ja ylläpitää siisteyttä kuntalaisten kanssa yhdessä toimien.

Espoossa on lisäksi ranta-alueita, kartanomiljöitä ja maisemaniittyjä. Viheralueita on noin 3000 ha. Osa on valmiiksi suunniteltu ja rakennettu, mutta uusien asuntoalueiden myötä tulee tarvetta uusille, entistä hoidetummille puistoalueille ja leikkipaikoille.

Espoon rikas ja monipuolinen luonto antaa hyvän perustan viherympäristön kehittämiselle ja rakentamiselle. Niityt ja maisemapellot ovat perinne- ja kulttuurimaisemiamme. Ennen niiden hoito oli osa maataloutta.

Rakennetut ja hoidetut puistot kestävät paremmin kulutusta ja sopivat yhteen rakennetun ympäristön kanssa. Perusparantaminen ja kunnostus on koko ajan ajankohtaista.

Viheralueohjelma toimii viheralueiden suunnitelmallisen kehittämisen lähtökohtana. Siinä on määritelty maisemasuunnittelun kolme tasoa:

  • Kohdesuunnitelmat laaditaan yksittäisiin puistoihin  ja ne saattavat olla pinta-alaltaan hyvinkin pieniä korttelialueita.
  • Alueellinen yleissuunnitelma määrittelee tavoitteet ja lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle.
  • Luonnonhoitosuunnitelma määrittelee tietyn aluekokonaisuuden maisemanhoidon painottuen kasvillisuuden kuten puuston hoitoon.

Suunnitelmahankkeet ovat valtaosiltaan kohdesuunnittelua. Erityiskohteista järjestetään usein suunnittelukilpailuja.  Asukasyhteistyötä ja vuorovaikutteista suunnittelua kehitetään myös jatkuvasti.