Nupurinkartanonpuiston leikkipaikka

Hankkeen kuvaus

Nupurinkartanontien pohjoispuolelle, rakennetaan uusi Nupurinkartanonpuiston leikkipaikka. Leikkipaikka on pinta-alaltaan  noin 180 m2.  Leikkipaikan viereen rakennetaan puistokäytävä, joka yhdistää Nupurinkartanontien ja aiemmin rakennetun Nupurinjärven rantaraitin. 

Leikkipaikalle asennetaan mm. linnunpesäkeinu, karuselli, monitoimiteline, hiekkalaatikko sekä penkki. Leikkialue on turvasorapintainen. Leikkipaikan ympärille asennetaan verkkoaita. Leikkipaikan etelä- ja länsireunalle istutetaan pensasalueet. Itä- ja pohjoispuoliset alueet tasataan sekä muotoillaan pintavesien ohjaamiseksi painanteisiin ja avo-ojaan. Alue kylvetään nurmikoksi. Puistokäytävä pinnoitetaan kivituhkalla. Leikkipaikka ja puistoreitti valaistaan.

Ajankohtaista

Rakentaminen on aloitettu helmikuussa kasvillisuuden raivauksella ja puistokäytävän rakentamisella.